Publicerat 

Konfirmation

Möte kring konfirmation och kristendomsskola i Regionen inför kommande läsår vt18 – ht19.

20 sept kl 8.30-9.30. Innan medarbetardagen på Bromma folkhögskola.

Hur ser framtiden ut för konfirmation/kristendomsskola i Equmeniakyrkan i Stockholm, Uppsala och Gotland? Hur kan vi stötta varandra mer i arbetet? Underlag för konfirmationsgrupper. Planering inför kommande läsår. För intresserade ej del av resterande program under medarbetardagen. Frågor och anmälan? Kontakta hanna.enbom@equmenia.se