Publicerat 

Medarbetare

Jenny Dobers, regional kyrkoledare

Regionala kyrkoledaren är länken mellan nationella kyrkan och den lokala församlingen. Jag besöker gärna församlingar, styrelser och medarbetargrupper, med gudstjänstmedverkan, som samtalspart eller föreläsare, i högtid, kris, visionsarbete och vardag. Mitt uppdrag som regional kyrkoledare finns beskrivet i teologisk grund https://equmeniakyrkan.se/teologisk-grund-2/.

Anders Jonåker, församlingsutvecklare

Varje region i Equmeniakyrkan har en församlingsutvecklare som är en resurs för församlingarnas arbete med förnyelse, utveckling och växt. Jag skall bland annat stödja församlingarna i Region Stockholm med rekrytering av församlingshandledare, coachning av församlingsledning samt analys och strategiutveckling. Jag kommer gärna ut på församlings- eller styrelsebesök och berättar mer!

Klas Eriksson, samordnare församlingsgrundande arbete

I rollen som samordnare brinner jag för att få hjälpa församlingar att hitta vägar ut till nya människor och att hjälpa församlingar att bryta ny mark för nya typer av gemenskaper och församlingar.  Jag kommer gärna på församlingsbesök för att samtala om dessa frågor och jag vill gärna komma i kontakt med människor som bär på längtan efter att få ta nya initiativ när det gäller evangelisation och nya gemenskaper/församlingar.

Lena Bergström, evangelist

Som evangelist har jag ett särskilt uppdrag att bidra till att fler människor får möta evangeliet och att fler utmanas och inbjuds till gemenskap med Gud. Jag kommer gärna på besök till er församling för att förkunna eller för att ge bidrag in i församlingens samtal om hur vi kan dela tro, hopp och Guds kärlek med människor idag.
Jag arbetar också som verksamhetsledare för Brobygge – dialog med livet, som särskilt söker hitta vägar till dialog och gemenskap med människor som möter Gud utanför den traditionella kristna församlingen.
Sinnesrogudstjänster är ett av redskapen i Brobygge.

Hanna Enbom, regionsamordnare Equmenia (föräldraledig)

Min huvuduppgift är att vara samordnare för Equmeniaföreningarna i Region Stockholm. Just nu fokuserar jag på att lära känna och ha kontinuerlig kontakt med er ideella och anställda barn- och ungdomsledare i regionen. Jag vill vara en resurs inför evenemang och verksamheter och jag kan också anlitas för kurser som Trygga Möten, 10 sätt att hålla andakt och Alla barn är lika olika. Jag har huvudansvar för kontakt med Equmenia Stockholms styrelse och stag och att driva det arbetet framåt tillsammans med styrelsen. Jag hoppas att allt detta kan bidra till en självklar gemenskap mellan alla föreningar.

Matilda Holmström, föreningsutvecklare och vik. regionsamordnare 50% Equmenia

Min roll som föreningsutvecklare handlar om att stötta föreningarna i regionen. Genom kontakt med styrelser, STAG, anställda och ideella får jag möjlighet att se vilka behov som finns och bolla idéer. Jag har en bakgrund som utbildare i bland annat jämställdhets- och likabehandlingsfrågor men även allmän bakgrund i friluftsorganisationer och erfarenhet av styrelsearbete på både lokal, regional och riksnivå. Jag kan utbilda i bland annat Trygga möten, Alla barn är lika olika. Har ni behov av något särskilt i er förening eller bara vill träffas för en fika och prata allmänt om hur ni jobbar så kontakta mig.

Karin Ingridsdotter, vik. Regionsamordnare 50% Equmenia

 

 

För att hitta information om samlingar och annat i regionen, och hitta länkar till anmälan, så titta i Kalendern. Där ligger alla olika samlingar och utbildningar, klicka på evenemanget så kommer du vidare till mer information.