Publicerat 

Region Svealand

hela_svea

Region Svealand

Region Svealand tillhör Equmeniakyrkan och består av 117 församlingar som finns i Värmlands, Örebro, Sörmlands och Västmanlands län, samt Enköpings kommun. Några av dessa församlingar är stora och har anställd personal och stor verksamhet, andra församlingar är mycket små och har kanske ingen anställd och begränsade resurser. Men överallt finns det liv och hopp och viktiga uppdrag som väntar i den lokala miljön.

Hitta församling Equmenia Svealand

Klimatfasta

Att fasta för klimatet är en symbolhandling men samtidigt ett sätt att tydliggöra en riktning vi vill gå för att minska vår negativa belastning på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan en tillfällig handling utan en del i en långsiktig process. Klimatfastan gäller kyrkans verksamhet och personal nationellt (inklusive regionerna). Equmeniakyrkans församlingar uppmuntras att delta.Läs mer

Nya instruktioner för Regionråd

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd. Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.Läs mer

Närområdesträffar våren 2019

Välkomna på Närområdesträff våren 2019.Läs mer

Utbildning – Själavård utanför sjukhusmiljö

”… och ni besökte mig” – utbildning i själavård utanför sjukhusmiljö.Läs mer