Publicerat 

Region Svealand

hela_svea

Region Svealand

Region Svealand tillhör Equmeniakyrkan och består av 117 församlingar som finns i Värmlands, Örebro, Sörmlands och Västmanlands län, samt Enköpings kommun. Några av dessa församlingar är stora och har anställd personal och stor verksamhet, andra församlingar är mycket små och har kanske ingen anställd och begränsade resurser. Men överallt finns det liv och hopp och viktiga uppdrag som väntar i den lokala miljön.

Hitta församling Equmenia Svealand

Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.Läs mer

Regionsfest och Regionsstämma

Välkommen till Regionsfest i Equmeniakyrkan och Regionsstämma för Equmenia i Region Svealand 13 oktober på Karlskoga Folkhögskola. Seminarium med bl a krogpastor Markus Olsson och mycket annat intressantLäs mer

Förnya – Fördjupa

Välkommen till Förnya – Fördjupadagar för inspiration och uppbyggelse. Kristen tro och Guds församling möter idag stora utmaningar. Sekulariseringen och samhällsförändringen gör något med oss alla. Därför inbjuder Region Svealand till fyra”Förnya-Fördjupadagar”, en per termin, med syfte att stödja och utveckla trons liv och bidra till ett rikare liv med Gud.Läs mer

Utbildning i asyl och flyktingfrågor

En utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkor eller i den ideella sektorn. Örebro 12-13 oktober på Örebro Teologiska Högskola, Åstadalsvägen 2 i Örebro och 17-18 januari på Kyrkbacksgården, V Kyrkogatan 10-12 i Västerås.Läs mer