Publicerat 

Förtroenderåd

Det regionala förtroenderådets uppgift är att utifrån Equmeniakyrkans vision belysa specifika möjligheter och utmaningar i Region Syd.

Rådet är en viktig del av utvecklingsarbetet i regionen. Ett sätt att skapa öppenhet och öka delaktigheten i vår kyrka. Rådet kan också vara ett bollplank för den regionala kyrkoledaren, kyrkoledning och kyrkostyrelse.

Förtroenderådet utgörs av personer från församlingarna i vår region. Varje församling i Region Syd kan utse en person till rådet. Man ses minst en gång om året och har möjlighet att organisera arbetet som man vill. Det är den regionala kyrkoledaren som ansvarar för att involvera rådet i planeringen av verksamheten i regionen.

Det regionala förtroenderådet är en viktig del av vår demokratiska struktur och ett sätt för varje församling att vara delaktig i utvecklingen av vår region och göra sin röst hörd.

Minnesanteckningar, förtroenderådet feb-19

Minnesanteckningar, förtroenderådet maj-18

Minnesanteckningar, förtroenderådet feb-18