Publicerat 

Konsten att

Konsten att fiska – Hur kommer människor till tro idag?

Många känner idag en vånda eller osäkerhet inför att berätta om tron. Vi upplever kanske att vi inte har något att säga, eller blir generade som om vi försökte sälja något.Vi har respekt för den andre och vill inte pracka på någon ett färdigt paket. Hur kan delandet av tron bli något naturligt? Hur kan det bli ett normaltillstånd att människor kommer till tro i våra församlingar?

Vi vänder oss till dig som vill gå djupare, framför allt dig som är frivillig ledare, styrelsemedlem, pastor, diakon eller annan anställd. Kom gärna flera från er församling och var med i en gemensam process.

Välkommen till fyra lördagar med föreläsningar och samtal.
Västerkyrkan i Lund, Byggmästaregatan 21
Lördagar kl. 9.30 – 16

Hur kan vi dela vår tro med andra?
Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige.
Lördagen den 10/2

Kan vi vara kyrka på ett nytt sätt?
Anders O Johansson, präst i Malmö.
Lördagen den 7/4

Hur blir vi en kyrka med fokus på gemenskap?
Sara Möller, sjuksköterska med erfarenhet av församlingsplantering i Göteborg.
Lördagen den 8/9

Olika människor – olika redskap. Gud är densamme!
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Syd.
Lördagen den 10/11

Kostnad 800:-/person inkl föreläsningar, lunch och kaffe.

Anmäl dig via Studieförbundet Bildas hemsida

 

Här hittar du material från tidigare kurser:

Konsten att predika
Textanalys (PDF)