Publicerat 

Församlingsgrundande arbete

Aktuellt:

Förstudie Trestad

Vid två tillfällen har Equmeniakyrkan Vårgårda bjudit in samordnare Rickard Lundgren till församlingen för att samtala om församlingsgrundande. Det har varit träffar med styrelse men också information vid kyrkkaffet. Under våren beslutade sig församlingen för att börja med att genomföra en förstudie om församlingsgrundande i området Trollhättan – Vänersborg – Uddevalla. Mellan dessa städer ligger ett köpcentrum som kallas ”Trestad”, därav förstudiens namn. Som förstudieledare under hösten har Anne Grudeborn anställts. Anne är pastor i Equmeniakyrkan och sitter med i regionens pionjärgrupp. Hon är även en av Equmeniakyrkans handledare för pionjär pastorer utifrån att hon har personlig erfarenhet av att grunda en ny församling, nämligen Equmeniakyrkan Lerkil. Under hösten hoppas Equmeniakyrkan Vårgårda att förstudiets fem huvudfrågor besvaras;

– Var i detta område behövs det en ny församling?

– Vilken av våra Equmeniakyrkor skulle isåfall vilja vara moderförsamling och stödförsamlingar för ett sådant arbete?

– Finns det människor som är villiga att ingå i en kärngrupp för ett församlingsgrundande?

–  Vem skulle kunna gå in som pionjärpastor i arbetet?

– Vilka människor är målgruppen för ett sådant arbete och vilket uttryckssätt bör då en ny församling ha?

Utifrån de svar förstudiet ger kommer sedan Equmeniakyrkan Vårgårda ta beslut om man vill gå vidare med ett församlingsgrundande arbete.

Låt oss omsluta Förstudie Trestad och Anne Grudeborn i våra förböner.

Region västs pionjärgrupp möts vid två tillfällen under hösten och har följande medlemmar:

Anders Marklund, Karin Hjalmarsson, David Norén, Lisa Kristensson, Rickard Lundgren, Anne Grudeborn, Hans Dahlgren, Daniel Deming, Peter Lindroos och Gustaf Danielsson

Visionen

Equmeniakyrkan har satt som verksamhetsmål att 50 nya församlingar ska grundas till år 2025.

Pionjärgruppen

Sedan 2015 har regionen haft en pionjärgrupp bestående av ca  9 medarbetare. Gruppen arbetar för att församlingsgrundande ska bli en naturlig process i regionens församlingar.

Moderförsamlingar och stödförsamlingar

I Equmeniakyrkan vill vi att varje initiativ om församlingsgrundande ska få ha en moderförsamling bakom som ger arbetet vårdande omsorg men också strukturer.

Moderförsamlingen kan söka om bidrag och är den som anställer pionjärpastor.

Stödförsamlingar är församlingar som vill vara med och följa ett församlingsgrundande initiativ under en period och bidra med olika former för stöd.

9 Församlingsgrundande satsningar i region väst
Moderförsamling/Församlingsplantering

Equmeniakyrkan Fiskebäck/Församlingen Brunnen

Centrumkyrkan Kållered/Equmeniakyrkan Lerkil

Stödförening/Beachchurch

Donsö Missionskyrka/Equmeniakyrkan Kungsport

Hönö Missionskyrka/”Feyz” persisktalande församling

Equmeniakyrkan Storsjöstrand/Ekarängskyrkan Borås

Equmeniakyrkan Alingsås/Equmeniakyrkan Biskopsgården

Equmeniakyrkan Öckerö/Torslanda

Redbergskyrkan/Räddningsklippan persisktalande församling

 

Läs mer om Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete