Publicerat 

Om oss

Region Väst tillhör den nationella kyrkan Equmeniakyrkan och består av 155 församlingar som ligger i Dalsland, Halland och Västra Götaland. Tillsammans har dessa församlingar ca 17 500 medlemmar.

Regionen är indelad i sex närområden där församlingar stödjer och samarbetar med varandra och där medarbetargrupper möts.

Barn och ungdomsorganisationen Equmenia Väst består av 100 föreningar med drygt 9000 deltagare och är en del i den nationella organisationen Equmenia.

Vi som regionspersonal finns till för att stödja församlingar och equmeniaföreningar och tillsammans med er delar vi ansvaret och uppdraget att i ord och handling göra Jesus Kristus känd för ung och gammal i vår region. På våra respektive hemsidor går det att läsa vad som är på gång i regionen och vilken hjälp vi kan ge.

Regionkontorets adress är Equmeniakyrkan, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg, 031-35 11 810

Välkommen att hälsa på oss eller att höra av dig till oss!

Regionfolder okt 2019