Publicerat 

Religions- och övertygelsefrihet

(Freedom of Religion or Belief FoRB)

Varje människas religion och inre övertygelse är grundläggande för hennes liv, val och utveckling. Om denna inre övertygelse begränsas skadar det allt annat för människans liv. Om hon inte tillåts utöva och uttrycka sin tro eller sin övertygelse hämmas både hennes egen utveckling och även utvecklingen av det samhälle där hon lever. Vi ser därför religions- och övertygelsefriheten som grundläggande för alla andra mänskliga rättigheter och prioriterar detta i vårt arbete med samarbetskyrkor och andra internationellt, men även i Sverige. Tyvärr lever 75% av världens befolkning i situationer där religions. Och övertygelsefriheten är kraftigt begränsad.  Detta gör detta arbete mycket viktigt.

Equmeniakyrkan har detta perspektiv med i alla den missionssamverkan vi har ii drygt 30 länder men det är några länder där problemen är extra stora.

Detta gäller Pakistan där Equmeniakyrkan stöder ett projekt som skall hjälpa folk från olika religioner att leva med respekt för varandra och utan att använda våld. I Egypten och Indien har Equmeniakyrkan tillsammans med Svenska Missionsrådet haft projekt med samarbetskyrkorna för att öka förståelsen för religionsfrihet och hur man kan hantera olikheterna. Syrien präglas av våld och mänskligt lidande som har både politiska och religiösa orsaker. Equmeniakyrkans samarbetskyrka Evangeliska Synoden för Syrien och Libanon arbetar både med hur man kan leva med människor av annan tro och i den akuta situationen som nu råder med hjälp och stöd till flyktingar och lidande människor. I Kaukasus och Centralasien präglas många av länderna av stark begränsning av religionsfriheten. Här samverkar Equmeniakyrkan med Europeiska Baptistfederationen och Världsbaptistalliansen för att lyfta dessa frågor till regionala och nationella myndigheter och även i FN och andra internationella organ. Equmeniakyrkan har även egna direktkontakter med dessa kyrkor. Vitryssland är också ett land där Equmeniakyrkan har missionssamverkan och där det är stora begräsningar i religionsfriheten.

Även i Sverige ökar intoleransen när det gäller religion. Dels kommer krav från en del ”humanister” att begränsa friheten att manifestera sin religion offentligt, dels ett ökat hat mellan olika religiösa grupper som ibland tar sig i uttryck i förstörelse av och klotter på religiösa byggnader och ibland även i hot och våld. Tillsammans med Sveriges Kristna Råd arbetar Equmeniakyrkan för att stärka samarbetet mellan de olika religiösa grupperna och uppmuntra till dialog och möten mellan religiösa företrädare och utövare.