Publicerat 

Repet och PUL

Personuppgiftlagen gäller vid all elektronisk registrering, t ex genom Repet eller ett vanligt exelark i församlingens dator.
Repet är ett dataregister som lyder under Personuppgiftslagen. Det innebär att församlingen/föreningen själv ansvarar för sin del av registret i Repet.

Att tänka på:

-Församlingen/föreningen är skyldig att informera alla som registreras i ett elektronisk register, det kan vara i ett exelblad eller registerprogram som Repet.

-Församlingen/föreningen får inte använda personuppgifter till något annat än det syfte som det insamlades för.

-Församlingen/föreningen har skyldighet att uppdatera personuppgifter.

-Trossamfund och dess församlingar/föreningar behöver inte begära in samtycke för att få registrera medlemmar och betjänade i ett dataregister. Tänk dock på informationsplikten.  Du kan läsa själv, Läs mer (Personuppgiftlagen, §17 och 24)