Publicerat 

Repet Pension

Repet Pension för Personaladministration

Repet Pension är ett smidigt och nödvändigt system för församlingar som har anställda. I Repet Pension har du tillgång till församlingens anställdas löneuppgifter, anställningstider, sjukskrivningar med mera. Repet Pension ger kassören eller personalansvarig i församlingen en god överblick.

Avgifter 2019:
Pensionsavgift 7 %
Försäkringsavgift 1,3 %
Personalvårdsavgift 0,4 %, gäller pastorer diakoner och musiker.

Datum att komma ihåg:
Sista dag för rapportering i Repet Pension är 25:e innevarande månad.

Fakturakörningar under året
Jan-feb fakturan kommer månadsskiftet feb-mar
Mar-apr fakturan kommer månadsskiftet apr-maj
Maj-jun fakturan kommer månadsskiftet jun-jul
Jul-aug fakturan kommer månadsskiftet aug-sep
Sep-okt fakturan kommer månadsskiftet okt-nov
Nov-dec fakturan kommer månadsskiftet dec-jan

Fakturorna skickas i första hand med e-post, Anmäl aktuell e-postadress till kontaktpersonen.

Kontaktperson:
Brigithe Törneke Tel: 08 580 031 15, 
brigithe.torneke@equmeniakyrkan.se