Publicerat 

Repet Webbutbildning

Församling/förening

I Repet finns vår support som innehåller olika videofilmer i olika ämnen. Du behöver vara inloggad för att se vår support. Men den här sidan är mer inriktad på lärarledd utbildning hemma vid din egen dator. Det innebär mer envägskommunikation än om utbildningen skulle ha genomförts i en lokal. Dina frågor kan vi behandla i slutet av varje kurstillfälle.

Vebbutbildning
En mer riktad utbildning på särskilda ämnen och att du kan utbilda dig hemma vid din egen dator. Vi kopplar ihop våra datorer till ett möte med en handledare som utbildar dig på hemmaplan.

Förkunskaper:
Klarar inloggning i repet och har en god datavana.Vi har inte tid för att ställa andra frågor än ämnet.

Praktisk information
Uppkoppling mot kursen skall ske 15 minuter senast efter kursstart. Varje deltagare skall använda sin egen dator. Datorn skall ha en kamera, högtalare och mikrofon (vi rekommenderar headset). Vi rekommenderar att använda en skärmupplösning 1400X900. Det är viktigt att datorn har bra internetuppkoppling (4 Mbit/s). Om det är problem med trådlöst internet så rekommenderar vi att man använder trådbundet nät.

Kursdatum


Förening Webbutbildning
Du följer kursen hemma via din egen dator.
Kurstid c:a 60 min
15 minuter före kursen kopplar vi upp oss
Kursen är öppen för E-LokalAdminer i förening.

Statistikkurs förening
16 januari kl 19.00

Ämne: Grupper, medlemskap och statistik

Anmälan
Anmälan skall ske senast den 12 januari. Anmäl dig här!

Församling webbutbildning
Kurstid c:a 60 minuter
Kursen är öppen för LokalAdminer och LokalFörsamlingsföreståndare i församling.

Statistikkurs församling
9 januari kl 19.00

Ämne: Medlemskap, grupper, akter och statistik

Anmälan
Anmälan skall ske senast den 5 januari. Anmäl dig här!