Retreater i region

Sjö

Under året har vi två retreater som ni är varmt välkomna med på!

”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.” De Jesusorden är grunden för retreaten. Enkelhet, ro och gemenskap är andra centrala begrepp för retreatens tysta miljö. Vi finns där både tillsammans och var för sig. 

Läs mer om de två retreaterna:

Retreat på Meldersteins Herrgård, 19–22 juni >

Retreat på Munkviken, 14–17 september >