Retreater i region Nord

Följ med mig bort till en öde trakt,  så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite”.

De orden av Jesus är grunden för varje retreat. När vi lämnar vardagen men inte verkligheten. Enhet, enkelhet, ro och gemenskap är andra ord som är centrala för retreatens tysta miljö.  i finns där både tillsammans och var och en för sig. Och vi går in i en väl beprövad ordning där tystnaden är central.