Retreater på Hjortsbergagården 2023-24

Att delta i en retreat betyder att dra sig tillbaka,
att dra sig undan för att vila och hämta
nya krafter. Vi reser bort från vardagen till en
plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi
bara få vara och ta emot.

Under hösten 2023 och våren 2024 bjuder Hjortsbergagården, utanför Alvesta, in till tre olika retreater. All information finns även på Hjortsbergagårdens hemsida.


13-15 oktober (fre-sön)
Ett levande hopp

En temaretreat där meditationer och vägledningar handlar om hoppet, som hjälper oss att möta livet i tillit.

Utöver de gemensamma samlingarna finns tid för egna promenader, bön, meditation och enskilt samtal med retreatledare.

Retreatledare:
Gunlög och Tomas Laveson, Kvillsfors
Gunlög är sjuksköterska och Tomas pastor i
Equmeniakyrkan

Anmälan:
Senast 29 september.


12-14 januari (fre-sön)
Retreat för sökare

En retreat för dig som längtar efter något mer, som ibland tvivlar på om livet här är allt. Du kanske är nyfiken och vill veta mer om vad det innebär att ha en kristen tro.

Med hjälp av Bibelns berättelser närmar vi oss de stora frågorna. Vi möts till enkla gemensamma böner och måltider under stilla musik.
Kroppen får vara med genom Tikva som är stretching och avslappning på kristen grund.

Läs mer om Retreat för sökare här:

Retreatledare:
Frida Blomberg, Tranås
Mia Berggren, Bor
Frida och Mia är pastorer i Equmeniakyrkan.

Anmälan:
Senast 29 december.


14-17 mars (tor-sön)
Fastan – en väg till inre frid

En temaretreat i samarbete med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby med kommunitetens spiritualitet som utgångspunkt.

Vi följer en traditionell rytm med regelbundna tideböner och måltider till musik. Allt omges av tystnad. Under retreaten ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema, gudstjänster och tideböner.

Retreatledare:
Stig Petrone, Åland.
Stig är pastor och konstnär

Anmälan:
Senast 29 februari.


Mer information om retreaterna finns på foldern här nedanför, samt på Hjortsbergagårdens hemsida.