Retreater och mötesplatser på Hjortsbergagården i vår

Morgondimma över vattnet vid Hjortsbergagården

Hjortsbergagården, strax utanför Alvesta och Växjö, bjuder in till Värmande Vinterdagar samt tre retreater under våren 2023.

Att delta i en retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.

Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

Dagen delas in i olika delar av bönestunder, vila, måltider till musik, vägledning och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med präst eller pastor.

3-5 mars

I sällskap med Jesus

Vill du provsmaka retreaten, dess rytm och tystnad? Detta är en retreat om att möta livet i vänskap och förtrolighet med Jesus.

Retreatledare:
Gunlög och Tomas Laveson, Kvillsfors
Gunlög är tidigare sjuksköterska och Tomas tidigare pastor i Equmeniakyrkan

Anmälan: senast 17 februari

10-12 mars

Att kämpa den goda kampen

Under retreaten ges dagliga vägledningar i form av gemensam undervisning utifrån retreatens tema. Varje dag inleds med mässa.

Retreatledare:
Jonas Eveborn, Bjärka-Säby
Jonas är pastor i Equmeniakyrkan och föreståndare för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby

Anmälan: senast 24 februari

1-4 juni Skaparretreat

Att söka och finna Gud i allt

I retreaten går vi med öppna sinnen ut i såväl bibelmeditationen, bönen som i den vackra naturen och låter sinnena uttrycka våra intryck i bild och form.

Retreatledare:
Per-Olof Holm, Skene
Annika Smedjebäck, Johannishus
Per-Olof är sjukhuspräst i Kungälv och Annika är bildlärare och keramiker

Anmälan: senast 18 maj


Värmande vinterdagar 24-26 januari

I mitten på januari, när julstressen lagt sig och vardagen tar vid
inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården.
Vi möts i föreläsningar, samtal, promenader och mys vid brasan.

Medverkar gör bland andra:

Titti Larsson, diakon
Mia Berggren, pastor
Johanna Karlsson, pastor
Leif Adolfsson, präst i Sv kyrkan, f.d. domkyrkokaplan i Växjö


För mer information och anmälan, se Hjortsbergagårdens hemsida.