Ekumenik

Ordet Ekumenik betyder ”Strävan efter kristen kyrklig enhet” enligt NE:s ordbok. En viktig tanke inom kristenheten att trots skillnader mellan samfund och kyrkor ändå fokusera och samverka kring det man har gemensamt. För Rimbo missionskyrka sker detta arbete bland annat genom följande sammanhang:

• Svenska kyrkan
• Rimbo kristna råd