Ett är nödvändigt

Femtonde söndagen efter trefaldighet

Temat för denna söndags text är ”Ett är nödvändigt”. En av denna söndags
Bibeltexter är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 6, vers 31-34 och lyder;
”Jesus sade : ”Gör er inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad
skall vi dricka? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske
fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans
rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga
bekymmer för morgondagen. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Bekymmer möter vi alla i livet, men vi kan välja att gå med Jesus eller utan
Jesus när livet är besvärligt!
Jesus säger i Matteusevangeliet kapitel 11:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er
mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni
finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”


Att söka Guds rike vad är då det? Att ta emot Jesus i sitt hjärta, vara nära
Jesus själv och andra troende, att läsa Guds Ord (Bibeln), att samtala med
Jesus och att stå för det Jesus står för. Jesus sa om sig själv i Johannes
evangeliet kapitel 10; ”Jag är den gode Herden”. Han sa även; ”Mina får
lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig”
. Att följa Jesus,
att vara en efterföljare till Jesus, att vara kristen i ord och handling.

Bön:
O Gud,
du som ger liv åt allt skapat,
låt oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet,
så att vi litar på din nåd
och av din hand tar emot dina gåvor.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

Kärlek, Dog, Korsa, Taggar, Krona, Hjärta, Bibeln


Fler andakter finns på kyrkans hemsida: www.equmeniakyrkan.se/rimbo/,
där du även kan hitta mer information om Equmeniakyrkan i Rimbo