Församlingen

Varje söndag får alla besökare möjlighet att ge en kollekt i form av kontanta pengar. Har man inte den möjligheten (slut på kontanter kanske) finns det andra sätt att bidra med sin ekonomiska gåva.

Swish  Sitter du i kyrkbänken och inte har några kontanter men har mobil och swish installerad, kan du betala till nummer 123 395 78 67

Församlingens kontonummer
23 525 422-4
(Clnr:8242-0 Roslagens Sparbank)
Hit kan du göra enstaka eller månatliga överföring från din bank. Du kan också be banken per automatik drar pengar från ditt bankkonto till församlingens konto. Tala med din bank så hjälper de dig.

Bankgironummer till församlingen: 319-6458

Kyrkoavgiften
Du kan välja att ge din kyrkoavgift till Rimbo Missionskyrka. Då får man fylla i en speciell blankett som ska till skattemyndigheten senast den 31/10. Fråga någon  i styrelsen så hjälper vi dig.

Minnesgåva eller Testamenten
I samband med att någon dör kan man lämna en minnesgåva till församlingen. Man kan också upprätta en gåva i sitt testamente.

Hör av dig om du vill ha blanketter eller hjälp med dessa beskrivna sätt att ge, eller har andra frågor.