Församlingens historia

Följande historik är hämtat från boken ”Himmelska lador och jordiska tempel” – Missionshus och församlingar anslutna till Svenska missionsförbundet i skärgårdskommunerna från Södertörn till Roslagen, utgiven 1985 av Stockholms distrikt av Svenska missionsförbundet. Den ger en bild av hur verksamheten såg ut från 1985  och bakåt. På några ställen har vi kompletterat med lite uppgifter om vad som har hänt sen dess, bland annat listan över anställda.

FÖRSAMLING
Det är svårt att fastställa, vilket år Rimbo friförsamling bildades, eftersom inga protokoll fördes den första tiden, men 65-årsberättelsen namnger att äldre personer ansåg församlingens födelseår vara 1877. Det året tillkom en nattvardsförening i Rimbo, vilken samlade de troende till stugmöten med kolportörer från Norrtälje missionsförening som predikanter. Församlingens namn ändrades 1923 till Rimbo missionsförsamling. Den hade anslutits till Svenska missionsförbundet år 1889. Rö och Skederids missionsförsamlingar har då gått upp i Rimboförsamlingen.

KYRKA
En artikel i Svenska Morgonbladet i samband med församlingens 65-årsjubileum berättar, att en from man i bygden, Jonas Nilsson, förfogade över en stor och rymlig sal som brukade användas som tingssal. Den upplät han för möten och ”tingssalen blev bönesal” . Behovet av ett missionshus blev allt större, efterhand som verksamheten växte. Men församlingen fick inte köpa någon tomtmark i Rimbo samhälle. Ägaren till Eggebyholms gård motsatte sig bestämt, att ett missionshus skulle få uppföras på mark som sålts från hans gård. Först efter hans död fick församlingen köpa tomt.

Redan tidigare hade man startat insamling for att få medel till missionshusbygget. 1902 satte man igång och den 25 november 1902 kunde missionshuset invigas. Mycket material och många dagsverken hade skänkts och missionshusets utgifter stannade vid 6.806 kronor. Missionshuset byggdes om 1920-21 och kallades från den tiden för Rimbo missionskyrka. Den har sedan reparerats och renoverats vid flera tillfällen, bland annat:

1963, då kök och ungdomslokaler med mera byggdes till och

1970 då kyrksalen renoverades och fick ny inredning, piporgel med mera.

Missionskyrkans yttre renoverades 1977 och ungdomsvåningen byggdes om. År 1984 verkställdes en större utbyggnad med 60 kvm församlingslokaler och 90 kvm ungdomslokaler för en kostnad av 700.000 kronor av vilken församlingen endast hade en skuld på 50.000 kronor. Rimbo missionsförsamling äger också missionshusen i Rö och Skederid, sedan församlingarna på dessa platser gått upp i Rimbo missionsförsamling. Tjärans och Fasternas församlingar har även förenats med Rimbo missionsförsamling. (Numera är dessa missionshus sålda – hemsidesredaktörens anteckning).

VERKSAMHET
Församlingen fick uppleva väckelse 1903. Sedan det nya missionshuset kom till, blev verksamheten mer stabil med församlingsmöten, symöten och söndagsskola. Ungdomsföreningen ”Vårblomman” bildades 1907 och på dess förslag kallades den förste predikanten, till vars lön ungdomsföreningen bidrog. Juniorförening bildades 1919. Under senare decennier har ungdomsarbetet omorganiserats enligt SMU:s normalorganisation. ”Öppet hus” för traktens ungdom hålls varje vecka.

MEDLEMSSTATISTIK
1890 – 46                                      1950 – 63
1906 – 73                                      1960 – 53
1915 – 65                                      1970 – 56
1920 – 85                                      1980 – 46
1930 – 91                                      1984 – 47
1940 – 66

PASTORER
Carl Linden 1910-13
Gottfrid Berg 1915-19
C L Rikner  1919-22
E Hesselfeldt 1922-25
John W Lindh 1926-29
Joel Kullgren 1930-31
Emil Thingberg 1931-34
Nils Qwarforth 1935-39
Gunnar Alstig 1940-44
Edgar Appelgren 1945-55
Ivan Larsson 1956-59
Chalmar Nyman 1959-63
Folke Gisleskog 1963-68
Gösta Karlsson 1968-75
Nils Backlund 1975-79
Lars Leven  1979-81
Ragnar Brugård 1981-83
Bo Lange  1984-87

Daniel Lindberg    1988-92
Helena Kjellberg  1993-95
Maj Jansson  2000-01
Eva Stenlund  2004-05
Olle Hilariusson (diakon) 2008-2013
Britt-Marie Magnedahl (diakon) 2013-2017

DAGSLÄGET 1985
Ett rikt gudstjänstliv med många människor, även ungdomar, besöker gudstjänsterna, De nya lokalerna har blivit en stor tillgång. Gudstjänsterna direktsänds alltid via högtalare till servicehuset Birgittagården. Öppet hus-kvällar anordnas, bibelstudier hålles, en syförening är verksam, sångstunder samlar många människor. Församlingen är representerad i Rimbo ekumeniska råd. SMU har ett 65-tal barn och ungdomar i sitt hägn. Deras U-landsbod har rönt intresse och framgång.

KÄLLOR
Rimbo missionsförsamling 100 år
Svensk Veckotidning 6 november 1942
(65-arsjubileum)
Svenska Morgonbladet 22 oktober 1942
(65-arsjubileum)
Svenska missionsforbundets matrikel
Brevväxling och samtal med Lars
Johansson och Bo Lange, Rimbo