Friheten i Kristus

Gud håller sina löften,

kärleksfull i allt han gör.

Herren stöder dem som vacklar,

han rätar krökta ryggar.

Allas ögon är vända mot dig,

och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand

och stillar allt levandes hunger.

Rättfärdig är Herren

i alla sina gärningar,

kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar,

alla som av hjärtat

ropar till honom.

Psaltaren 145: 13b-18