Guds rike är nära

Andra söndagen i advent 5 december 2021
Vi är mitt uppe i advent, advent som betyder ankomst.
Vi firar i jul att Jesus, världens frälsare föddes!
En dikt av Sonja Hedberg speglar fantastiskt och kärnfullt den tid
vi är inne i.

När första ljuset brinner
står julens dörr på glänt
och jubelpsalmen klingar
i helig tid, advent.

När andra ljuset glimmar
vi höra löftets ord
om konungen som kommer
med frälsning till vår jord.

När tredje ljuset tändes
i kulen vintertid
vi höra himlens klockor
som ringa fröjd och frid.

Vi se i fjärde ljuset
en stjärna underbar
som ger på tidens gåtor
ett evighetens svar
.


Temat för denna söndags text är ”Guds rike är nära”.
När Jesus gick på jorden sa han; ”Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på budskapet.”
Markusevangeliet kapitel 1, vers 15.

I Johannesevangeliet kapitel 1, vers 12 står det om Jesus; ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Att tro på Jesus är mer än att tro att han finns, det är att ha en relation med honom.

Det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han återvände till himlen står att läsa i Matteusevangeliet kapitel 28, vers 18-20. Där säger Jesus att han har getts all makt i himlen och på jorden och han lovar vara med sina lärjungar alla dagar till tidens slut.
Jesus ska komma tillbaka, men fram till dess får vi fira hans första ankomst,
hans seger på korset och leva med honom.

Fridfull advent önskar vi er!


Fler andakter finns på kyrkans hemsida: www.equmeniakyrkan.se/rimbo/, där du även kan hitta mer information om Equmeniakyrkan i Rimbo