Gudstjänsten

Till vår kyrka får alla komma på gudstjänst. Vi är olika människor med olika förmågor och behov och vi får fira gudstjänst tillsammans. Här får vi sjunga och be, lyssna till bibelläsning, predikan och sång.

Varje söndag firar vi gudstjänst kl 11.00 där antingen någon i församlingen eller en kallad talare predikar.

Efter gudstjänsten fortsätter del två av gudstjänsten – gemenskapen kring kaffebordet. 

Nattvard
Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard och bordet står öppet för alla som tror på Jesus Kristus.

Kvällsmöte
Vi har ofta kvällsmöte lördag kväll, för mer information se kalendern eller Facebook ”Missionskyrkan Rimbo” eller kontakta Olof Persson eller Daniel Saberi, se under fliken Kontakt för mobilnummer.