Gudstjänsten

Till vår kyrka får alla komma på gudstjänst. Vi är olika människor med olika förmågor och behov och vi får fira gudstjänst tillsammans. Här får vi sjunga och be, lyssna till bibelläsning, predikan och sång.

Varje söndag firar vi gudstjänst kl 11.00 där antingen någon i församlingen eller en kallad talare predikar.

Under sommaren har vi sommarandakt kl. 11.00 i stället för gudstjänst.

Efter gudstjänsten fortsätter del två av gudstjänsten – gemenskapen kring kaffebordet. 

Nattvard
Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard och bordet står öppet för alla som tror på Jesus Kristus.