Medmänniska

”Ska jag ta hand om min bror?” (1 Mos.4:9).

Redan i Första Moseboken kommer denna fråga från Kain sedan han dödat sin bror Abel. Men frågan finns fortfarande kvar: – Ska vi ta vara på våra medmänniskor?

Det är just detta som söndagens texter handlar om. Det finns fortfarande människor runt omkring oss som behöver vår hjälp, men framför allt den hjälp som de kan få genom tron på Jesus Kristus.

Vi kan vara redskap att hjälpa människor precis som samarien som fick hjälpa mannen som blivit slagen av rövare (Lukas 10: 23–37).

I dagens Sverige är det inte rövarband som ligger på lur för att överfalla människor, när de färdas längs vägarna. Det är andra faror som hotar oss idag. För många kan livet ha börjat i fel riktning kanske för att de haft en dålig uppväxtmiljö. En del kan ha hamnat i drogberoende p g a av olyckliga omständigheter eller fel vägval. Andra kan ha mött besvikelser av olika slag och hamnat i bitterhet och hat. Är det kört för alla dessa människor?
Nej och åter nej, men det måste finnas medmänniskor som kan räcka en hjälpande hand och i tro och tålamod inte ge upp förrän de fått se resultat. Detta går inte i egen styrka och kraft, men genom den kraft som tron på Jesus Kristus åstadkommer. För människor kan det se hopplöst ut men Jesus säger: ”Allt är möjligt för den som tror” (Mark 9:23).

”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem”
(Matt 7:12).

Veckoandakter finns på anslagstavlan och på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/Rimbo/ där finns också tidigare andakter samt mer information om församlingen.