Nådens gåvor

”Sjung den dagen om den härliga vingården! Jag, Herren, har vård om den. Träget vattnar jag den, jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ont”, Jesaja 27:2,3. Så börjar den gammaltestamentliga texten för denna söndag och syftar på hur Herren tar sig an dem som tar sin tillflykt till honom. Samma tema återfinns i evangelietexten som är hämtad från Johannesevangeliet kapitel 15 om vinstocken och grenarna.

För att en vinstock ska bära frukt måste vinodlaren vara ganska hårdhänt med sina vinstockar. De grenar som inte bär frukt skär han bort. Vinstocken måste alltså beskäras och ansas för att bära desto mer frukt. Det kan tyckas hårt och hjärtlöst, med är dock så nödvändigt.

Denna liknelse berättade Jesus för att vi skulle förstå hur det kristna livet skulle fungera. Vill jag som kristen bära frukt, alltså bli till glädje och nytta för min omgivning så får jag tåla att vingårdens Herre tillrättavisar mig och korrigerar mig. Hur ska det gå till? Jo, Jesus säger: ”Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra” Joh. 15:5. Hur förblir jag då i honom? Jo, genom att läsa Guds ord, meditera på det och lyssna in de instruktioner jag får genom detta. Att umgås med andra troende och besöka gudstjänster för att lyssna till Guds ord ger mig också vägledning. Guds ord tillsammans med bön och omvändelse gör att jag förändras och kan bära mer och bättre frukt.

Veckoandakter finns på anslagstavlan och på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/Rimbo/ där finns också tidigare andakter samt mer information om församlingen.