Nionde söndagen efter trefaldighet

14 augusti 2022
Temat för den här söndagen är ”Goda förvaltare”, men om det kommer inte
denna andakt beröra. Den kommer handla om att Gud är god oavsett vad som händer och oavsett hur det ser ut i världen. Ibland är livet inte enkelt och världen runt omkring kan se hotfull ut. En text i Habackuk, kapitel 3, vers 16-17 beskriver en person vars liv verkligen inte gått enligt planen; ”Maktlöshet griper benen i min kropp, jag darrar på platsen där jag står. Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid, medan det kommer som ska tränga folket. Ja, fikonträden blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukter slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.” Trots detta, så fortsätter författaren att skriva i vers 18 och 19; ”Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud. Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder.” Gud är god i alla lägen! Ibland kan vi glömma bort att Gud är god! Han ändrar sig inte och har lovat att aldrig lämna oss! Han är med i både livets höjder och dalar.

Ett av mina favoritställen i Bibeln är Psalm 121 i Gamla Testamentet. Den inleds med ”Jag lyfter mina ögon upp till bergen varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig!”. Höjder och berg är något speciellt. I sommar har jag fått möjligheten att resa till fjällen. Där mindes jag en av våra psalmer, nr 179 ”Morgon mellan fjällen” som också uttrycker Guds godhet.

Morgon mellan fjällen. Hör hur bäck och flod,
sorlande mot hällen, sjunger Gud är god, Gud är god.


Se, hur dagen bräcker, fram går ljusets flod.
Dalen, som den väcker, svarar: Gud är god, Gud är god.


Skogens grenar glittrar, och med gladligt mod
fåglarna som kvittrar, sjunger: Gud är god, Gud är god.


Själ, vak upp och svara dem med nyfött mod.
Höj din lovsång klara: Gud, vår Gud är god, Gud är god