Om oss

Rimbo Missionskyrka

En kyrka – med rum för hela livet

Vi vill vara …

  • en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika behov.
  • en gemenskap där Gudstron kan växa och mogna men där också frågorna och tvivlet får rum
  • en församling med Jesus Kristus som centrum och kraftkälla.

Rimbo Missionsförsamling är ansluten till det nya samfundet Equmeniakyrkan som bildats av de tre gamla samfunden Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Rimbo Missionskyrka vill vara en ”öppen” kyrka. Alla som vill, är välkomna att delta i gudstjänst och andra samlingar som erbjuds.

Mer om Equmeniakyrkan och trons grund och innehåll, kyrkoordning, grundsatser och stadgar kan du läsa här.