Rik inför Gud

”Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1 Johannes brev, kapitel 2 och verserna 15-17).

Denna text är hämtad från episteltexten för sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Vad menas med denna text? Ska vi inte vara tacksamma för allt som Gud ger oss? Ska vi inte får njuta av livet och allt det goda som vi har omkring oss. Jo, absolut! Men frågan är vad vi värdesätter mest. Gud unnar oss allt gott. Han har skapat världen med dess skönhet, som vi kan njuta av. Han har gett oss goda gåvor och vill välsigna oss med ett lyckligt liv. Men var har vi vårt hjärta?

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också” (Matteus, kapitel 6 och vers 33). Följer vi detta råd så får vi inte bara ett bra liv på jorden utan räddar vårt liv för evigheten. Tar vi emot Jesus som vår Frälsare och Herre får vi förlåtelse för våra synder och ett löfte om ett evigt liv. ”För där din skatt är där kommer också dit hjärta att vara” (Matteus, kapitel 6 och vers 21).

Veckoandakter finns på anslagstavlan och på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/Rimbo/ där finns också tidigare andakter samt mer information om församlingen.