Rimbos kristna Råd

I rådet sitter representanter från följande församlingar:

Svenska kyrkan i Rimbo,

Equmeniakyrkan/Rimbo Missionskyrka,

Ekebyholms Adventistförsamling.

Rådet sammanträder ca 6 ggr/år och har som uppgift att sträva efter samarbete och samverkan. Exempel på tillfällen under året är den Globala veckan i november, Böneveckan för Kristen enhet, stilla veckan före påsk, Rimbodagen då vi har ett gemensamt bord och är tillsammans som ”kyrkorna i Rimbo”. Ett antal gemensamma affischtavlor i Rimbo finns också genom rådets försorg.