Samhällsansvar

”Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra.
Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen”
(Romarbrevet kapitel 13 vers 7,8)

Denna uppmaning är hämtad från episteltexten för tjugoförsta söndagen efter trefaldighet. Som medborgare i olika länder har vi speciella förpliktelser att uppfylla. Vi måste ta ansvar för våra länder och göra det som förväntas av oss. Men i texten ovan finns det en skyldighet som är viktigare än allt annat och kanske även svårare än praktiska uppgifter, nämligen att älska våra medmänniskor.

Att älska dem som älskar oss är inte så svårt, men att välsigna och älska dem som kanske tycker illa om oss av olika anledningar kan vara mycket svårare. Oswald Chambers skriver i andaktsboken Allt för honom” i betraktelsen för den 21 oktober: ”Det tycks vara medfött hos oss att tro att vi måste utföra storverk för Gud, men det behöver vi inte. Vi måste vara annorlunda när det gäller vardagslivet, vi måste vara heliga på smutsiga gator bland småsinta människor, och det lär man sig inte på fem minuter.” Detta klara vi inte i vår egen kraft utan måste be om hjälp av Gud. Han är den ende som kan förvandla oss till att utöva ett rätt samhällsansvar. Jesus får vara vårt föredöme.

Veckoandakter finns på anslagstavlan och på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/Rimbo/ där finns också tidigare andakter samt mer information om församlingen.