Tro och liv

I evangelietexten för denna söndag med temat tro och liv berättar Jesus liknelsen om farisén och tullindrivaren för att vi ska förstå att vi ska be i ödmjukhet.

Våra egna ansträngningar och allt vad vi gör är inte det som påverkar våra böner utan det är vårt hjärtas inställning och förvissningen om att det beror på vad Jesus gjort för oss genom att han offrat sitt liv för oss. Våra synder förlåter han och renar oss genom sitt blod. Det står ju skrivet i Romarbrevet 3:23,24 ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus”.

När tullindrivaren i liknelsen stod avsides och bad: ”Gud var nådig mot mig syndare” (Luk.18:13), står det att han gick hem rättfärdigare än farisén som hade upphöjt sig själv och räknat upp allt vad han gjort.

Liknelsen avslutas med: ”Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd ” (Luk. 18:14).

Det är underbart att veta att Gud lyssnar till den som i ödmjukhet vänder sig till honom.

Veckoandakter finns på anslagstavlan och på vår hemsida www.equmeniakyrkan.se/Rimbo/ där finns också tidigare andakter samt mer information om församlingen