Rodenkyrkan i Norrtälje söker en församlingsföreståndare

Publicerat 

Är du våran nya församlingsföreståndare

Rodenkyrkan i Norrtälje söker en församlingsföreståndare. Vi är en församling som ligger i det otroligt vackra och växande Roslagen (i Norrtälje).

Vi söker Dig som gärna har några års erfarenhet av församlingsarbete och har med fördel dina rötter eller kan tänka dig komma och bo i vår vackra skärgårds stad eller dess närhet.

Vår Församling står inför utmaningen att hitta vägar att växa i takt med stadens tillväxt. Här har Du som ny församlingsföreståndare en viktig roll och många möjligheter att ta vara på.

Vi i församlingen och styrelsen vill arbeta tillsammans med dig för att växa enligt våran verksamhetsplan som kortfattat ser ut så här:

Våra rubriker:
° Vi Vill under året fortsätta forma ett antal mötesplatser/tillfällen i församlingen och i styrelsen där fokus är inspiration och dialog, för att söka nya vägar in i framtiden.
° Vi vill fortsätta dialogen med andra aktörer i det lokala samhället (som t.ex. sociala myndigheter, skola, övriga kyrkor och samfund etc.) och i världen för att hitta rätt i vårt uppdrag som kyrka i Norrtälje.
° Vi vill vara öppna för att både behålla det som vi bedömer som viktigt och söka vägar för förändring.
° Vi vill utreda församlingens fastigheter kopplat till församlingens framtida verksamhet. Detta innebär bl.a. att en plan för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av respektive fastighet upprättas.
° Vi vill utveckla församlingens Gudstjänstliv med fokus på sång, musik, nattvard och ett övergripande tematiskt tänk utifrån olika behov och åldrar.
° Vi Vill prioritera att söka vägar för att möta yngre generationer.
° Vi vill pröva hur vi kan finnas till för människor som lever i utsatthet och utveckla församlingens diakonala engagemang.
° Vi vill fortsätta erbjuda gemenskaps- och samtalsgrupper där alla intresserade är välkomna att i samtal stärka tro och gemenskap.
° Vi vill söka flera vägar för samverkan med andra kyrkor i vår stad för att stimulera vårt uppdrag som kristna.
° Vi vill stärka församlingens olika valda grupper som har ansvar för olika verksamhetsdelar.

° Personal som det ser ut nu för tillfället
pastor och församlingsföreståndare 100%
församlingsmusiker 50%
projektanställd pastor 25% för att arbeta med gudstjänst och församlingsutveckling
timanställd diakon – (har) arbetar med Sinnesrogudstjänster,
(samtalsgrupp) och personliga samtal
vaktmästare 100%
Alla tjänster utom församlingsföreståndarens är tjänster där församlingen erhållit bidrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Equmeniakyrkan i varierande omfattning utifrån prövningar och beslut som är gjorda av respektive myndighet/organisation.
° Församlingsboken
Antal medlemmar 1/1 2018 134
Nya medlemmar på bekännelse 4
Medlemmar som flyttat till vår församling 5
Avlidna 5
Utflyttade –
Lämnat församlingen 1
Antal medlemmar 31/12 2018 137

Är detta den utmaning just DU söker efter så är det dig vi söker.
Kontakta gärna oss för mer ingående information om vår församling och även andra undringar som dyker upp.

Ordförande Peter Blomgren
Telefon 076-188 65 50
Mail: ordforande@rodenkyrkan.se

Vakanspastor Lotta Thordson
Telefon 070-975 75 19
Mail: lotta.thordson@rodenkyrkan.se