Publicerat 

Barn och unga

Barn och unga

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia

Här i Norrtälje består historiskt sett vår verksamhet främst av scout, tonår, söndagsskola och konfirmation. För tillfället är all verksamhet vilande i Rodenkyrkan.

 

Kontakt

equmenia@rodenkyrkan.se

Rodenkyrkan, 0176-10523

Följ oss på 

Var med och stöd barn och ungdomsarbetet i Rodenkyrkan.

Bankgiro

5614-0593

Swish

123 137 1400

Scout

Välkommen till scout i Rodenkyrkan, du som är 6 år och upp till tonåren.
Vi delar upp oss i patruller utifrån ålder. På en scoutkväll brukar vi tex lära oss om hur vi tar hand om naturen, sjukvård och hur vi skall vara mot varandra. En scoutkväll avslutas alltid med sång och bön.

Mer om scout

Söndagsskolan är en mötesplats för dig som är 3-12 år som oftast erbjuds i samband med söndagens gudstjänst. Det är en öppen gemenskap som vill lägga en grund för goda relationer mellan barn och ledare, där man samlas kring Bibelns berättelser, sjunger sånger och gör olika aktiviteter tillsammans.

Mer om söndagsskolan

Intresserad av att konfirmera dig i Rodenkyrkan?

 Anmälan och information: Pastor Stefan Åsander

Mer om konfirmation