Publicerat 

Gudstjänst

 

Varje söndag firas det gudstjänst i Rodenkyrkan kl 11.00. I gudstjänsten är mötet med Gud och varandra i fokus. Gudstjänsterna består av sång, musik, bön, förbön med ljuständning och predikan.

 
En söndag varje månad firar vi nattvard tillsammans. Alla som vill är välkomna att ta emot nattvarden.

Alla är varmt välkomna till våra gudstjänster!