Publicerat 

Är du vår nya församlingsföreståndare?

Rodenkyrkan i Norrtälje söker en församlingsföreståndare. Vi är en församling som ligger i den otroligt vackra och växande staden NorrtäljeRoslagens huvudstad.

Vi söker Dig som gärna har några års erfarenhet av församlingsarbete och har med fördel dina rötter eller kan tänka dig att komma och bo i vår vackra skärgårdsstad eller dess närhet.

Vår församling står inför utmaningen att hitta vägar att växa i takt med stadens tillväxt. Här har Du som ny församlingsföreståndare en viktig roll och många möjligheter att ta vara på.

Vi i församlingen och styrelsen vill arbeta tillsammans med dig för att växa enligt vår verksamhetsplan som kortfattat ser ut så här:

° Vi vill under året fortsätta forma ett antal mötesplatser/tillfällen i församlingen och i styrelsen där fokus är inspiration och dialog, för att söka nya vägar in i framtiden.

° Vi vill prioritera att söka vägar för att möta yngre generationer.

° Vi vill utveckla församlingens Gudstjänstliv med fokus på sång, musik, nattvard och ett övergripande tematiskt tänk utifrån olika behov och åldrar.

° Vi vill vara öppna för att både behålla det som vi bedömer som viktigt och söka vägar för förändring.

° Vi vill pröva hur vi kan finnas till för människor som lever i utsatthet och utveckla församlingens diakonala engagemang.

° Vi vill fortsätta erbjuda gemenskaps- och samtalsgrupper där alla intresserade är välkomna att i samtal stärka tro och gemenskap.

° Vi vill stärka församlingens olika valda grupper som har ansvar för olika verksamhetsdelar.

° Vi vill söka flera vägar för samverkan med andra kyrkor i vår stad för att stimulera vårt uppdrag som kristna.

° Vi vill fortsätta dialogen med andra aktörer i det lokala samhället (som t.ex. sociala myndigheter, skola, övriga kyrkor och samfund etc.) och i världen för att hitta rätt i vårt uppdrag som kyrka i Norrtälje.

° Vi vill utreda församlingens fastigheter kopplat till församlingens framtida verksamhet. Detta innebär bl.a. att en plan för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av respektive fastighet upprättas.

 

° Personal som det ser ut nu för tillfället är

– pastor och församlingsföreståndare 100%

– församlingsmusiker 50%

– projektanställd pastor 25% för att arbeta med gudstjänst och församlingsutveckling

– timanställd diakon – (har) arbetar med Sinnesrogudstjänster, (samtalsgrupp) och personliga samtal

– vaktmästare 100%

 

Vi är idag en församling med 137 medlemmar.

Vill du vara en del av oss och är detta den utmaning som just DU söker efter så är det dig vi söker.
Kontakta gärna oss för mer ingående information om vår församling och även andra undringar som dyker upp.

Maila din ansökan med CV och referenser till ordforande@rodenkyrkan.se.


Ordförande
 Peter Blomgren
Telefon 076-188 65 50
Mail: ordforande@rodenkyrkan.se

 

Vakanspastor Lotta Thordson
Telefon 070-975 75 19
Mail: lotta.thordson@rodenkyrkan.se