Publicerat 

Romer i Östra Europa

ROMFOLK I ÖSTRA EUROPA

Romerna är en befolkningsgrupp som på många sätt diskrimineras i sina hemländer. De har svårt att få jobb, och barnen diskrimineras ofta i skolan.

Många kyrkor och organisationer i östra Europa har länge arbetat för att hjälpa utsatta romer på. Det handlar om socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera. Equmeniakyrkan stödjer olika projekt i flera länder.

 

 

Ge en gåva

Baptistunionen, som har ett stort antal romska medlemmar, har länge arbetat för att hjälpa utsatta romer. Det handlar om socialt stöd, undervisning för barn och vuxna, fritidsverksamhet för barn, föräldrarådgivning med mera. Arbetet i Baptistkyrkan i Sofia har under många år ägt rum i slitna och för små lokaler. Just nu håller man på att färdigställa sina nya lokaler, och det socialt centret, i anslutningen till församlingens nya kyrka . Till detta nya center har Equmeniakyrkan varit med och gett stöd för uppbyggnad av det socialt arbete för romska barn och familjer. Det finnas numera ett dagcenter och man kan genom Equmeniakyrkan ge stöd till romska barns skolgång och till alfabetiseringsarbete. 

Centret invigdes i september 2015. Läs mer om vårt projekt i Bulgarien.

Baptistsamfundet i Bulgarien har 128 kyrkor och cirka 5 000 medlemmar*
*Källa: EBF

Projekt

Rumänien, Bulgarien

Socialt arbete Rumänien/Bulgarien

№: 47700
Hälsa/sjukvård
Socialt arbete
Humanitärt
Utbildning
Barn och ungdom
Eurasien