Rooftop

På ett hustak i staden Joppe var aposteln Petrus med om en verkligt omvälvande upplevelse, en händelse som helt förändrade förutsättningarna

för hur evangeliet kom att spridas i den tidiga kyrkan. En syn från himlen förberedde honom för mötet med människor han tidigare betraktat som orena och helt utanför judarnas definition av Guds folk. (Se berättelsen i Apg. 10) På taket fick Petrus och den tidiga kyrkan ett nytt perspektiv på Gud, människan, världen och missionsuppdraget. Det blev uppenbart att Guds gränslösa kärlek är till för hela världen och alla människor.

Hur upplever vi uppdraget som började på taket hos Petrus? Hur tänker vi om kyrkans evangelisation? Vilka är de stora utmaningarna och möjligheterna idag? Vilka människor har Gud välkomnat – men vi räknat bort? 

Studieförbundet bilda och Pionjärrådet i Equmeniakyrkan Region Stockholm bjuder in till tre samlingar omkring dessa frågeställningar.

Vi vill ta fasta på inspirationen från Petrus möte med Gud på taket. Vi som kristna och som församlingar är kallade att ”kliva upp på taket” för att se Guds perspektiv på vårt sätt att vara kyrka och på vad missionsuppdraget kan innebära.

Vid dessa Rooftop samlingar medverkar pastor Dennis Pethers från England. Dennis var inspiratör och samarbetspartner för Svenska Baptistsamfundet när det gällde frågor omkring församlingsutveckling och evangelisation på 1990 talet och i början av 2000 tal. Idag arbetar han med initiativet The Rooftop.

För att kliva in i Apg 10 har vi dessa samlingar på höga platser.
Där möts vi från olika församlingar i Regionen för att få ett förnyat perspektiv på församlingens liv och uppdrag. Vi möts för att lyssna till Guds ord och under Andens ledning samtala, be och dela erfarenheter med varandra.

Rooftopsamling 12 eller 14 maj.
Du kan välja att delta torsdagkväll 12 maj eller på lördag 14 maj. Det är samma program vid dessa samlingar så man anmäler sig till en av samlingarna.
Vi hoppas kunna erbjuda tolkning på dessa samlingar.

 • På torsdagskvällen kl. 18:00-20:30 möts vi i Ersta kyrkas vackra konferensrum med magnifik utsikt över Stockholm. Rummet ligger i Ersta
  diakoni och konferenshotell intill kyrkan.
  Kostnad: 100 kr inklusive fika. Avgiften betalas med swish på plats eller via faktura i efterhand.

Anmälan senast den 3 maj på denna länk: https://forms.gle/kNsFhwfiPSwNqnVh7

 • Lördagssamlingen är kl. 9:30 – 15:00, då möts vi i
  Kyrkan vid Brommaplan. Utsikten får vi på First hotell Brommaplans takterrass. Samlingen inleds med drop in fika.
  Kostnad 200 kr inklusive fika och lunch. Avgiften betalas med swish på plats eller via faktura i efterhand.

Anmälan senast den 5 maj på denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpQgxgGsi9PY80NyfzlZLS2Dot9H6bnDQOyAgKLnmWQVEZRw/viewform

Båda samlingarna leds av Sven-Gunnar Lidén, pastor och föreståndare i Skogsängskyrkan och doktorand i Religionssociologi, samt av Klas Eriksson, pastor och samordnare för församlingsgrundande arbete i Equmeniakyrkan.

Rooftopsamling fredag 13 maj för församlingsanställda
Den här samlingen vänder sig särskilt till dig som är medarbetare i någon av regionens församlingar. Vi möts 9:30 – 12:00 i Kyrkan vid Brommaplan. Utsikten får vi på First hotell Brommaplans takterrass. Samlingen inleds med drop in fika.

Vi möts för att få perspektiv på våra liv och på församlingens liv. Vi möts för att samtala, be och dela erfarenheter. Vi får lyssna till undervisning av Dennis Pethers och får möjlighet att reflektera teologiskt omkring evangelisation och missionsuppdragets innebörd med utgångspunkt från händelsen i Apg 10.
Obs. Samlingen är på engelska, vi har ingen tolkning.

 • Ulf Bergsviker, pastor i Älvsjökyrkan, doktorand i Systematisk teologi är moderator för samtalet.

Anmälan senast 3 maj på denna länk: https://forms.gle/HjtBDRqov3jqoG787

Frågor omkring dessa samlingar?
Kontakta Klas ErikssonSamordnare församlingsgrundande arbete Region Stockholm klas.eriksson@equmeniakyrkan.se 070-491 12 65