Klimatfasta?

Publicerat 

Har du funderat på att fasta?

Att fasta handlar om att avstå något för att vinna något annat. Fastan handlar om bön och eftertanke och ger möjlighet för tid med Gud. Fastan kan hjälpa oss att skapa goda vanor som vi kan ha med oss framåt i tiden. Om Jesus kan vi läsa i Bibeln att han gick ut i öknen i 40 dagar för att fasta och be – en tid av förberedelse för det som skulle komma.

Förr var fastan mest förknippad med att avstå mat under en period, eller att äta mindre. Nu för tiden har kreativiteten i att ”skapa” sin egen fasta ökat. Fortfarande fastar många genom att äta mindre eller annorlunda, en del fastar genom att avstå en viss typ mat och väljer att äta vegetariskt. Andra fastar genom att avstå sociala medier, TV, eller att handla. Men att fasta handlar inte bara om att avstå, det handlar också om att välja något annat – att be och samtala med Gud för att få en djupare relation med honom och att ge av sitt överflöd till någon som saknar allt. Jesaja 58:6-8

Jag ska fasta i år för att jag vill avstå något för att vinna något bättre. 

Vill du hänga på så vi kan stötta varandra?

Varma hälsningar

Sara Sjölander

p.s Equmeniakyrkan inbjuder i år den som vill att delta i klimatfastan, i korthet handlar det om att välja det som är gott för klimatet. Information om detta finns på  www.klimatfasta.nu