Träff om smågrupper

Publicerat 

”Där två eller tre är samlade i mitt namn finns jag mitt ibland dem.” Så säger Jesus i Matteusevangliet 18:20.

Vi vill bjuda in till ett samtal om smågrupper i församlingen. En smågrupp är en grupp människor, ca 6-12 personer, som träffas regelbundet för att samtala, be och dela gemenskap med varandra. Ibland kallas de bönegrupper, ibland husgrupper eller något annat.

Tisdag 14/5 kl 18.00 – vi bjuder på kaffe och smörgås.

Det blir undervisning om vad en smågrupp kan vara, några församlingsmedlemmar berättar om vad samtalet i den lilla gruppen betyder för dem och så finns det möjlighet att ställa frågor. Om du inte är med i en smågrupp men skulle vilja vara det har du möjlighet att berätta det så kommer vi att ta kontakt med dig efteråt.

Varför vara med i en smågrupp?
Att samlas i en smågrupp för att samtala, dela gemenskap, äta och att be tillsammans är något som vi tänker är bra för att växa i sin tro och som människa.
I den lilla gruppen finns möjlighet att mötas på ett annat sätt än vi gör i gudstjänsten eller i andra större samlingar.
I den lilla gruppen har vi möjlighet att komma nära varandra på ett djupare sätt, den kan vara lättare att prata om livet – både det som är glädjeämnen och det som är svårt.
I den lilla gruppen kan vi lära känna varandra, vi kan lyssna in varandras längtan, drömmar och varandras sår.
I den lilla gruppen kan vi uppmuntra varandra, stötta varandra och utmana varandra.
I den lilla gruppen har vi möjlighet att dela tankar och funderingar kring livet och tron med varandra.

Varmt välkommen du som längtar efter att vara med i en smågrupp, du som redan är med och du som är lite nyfiken men inte helt säker på att det är något för dig! Och du, om det var längesedan du kom till kyrkan eller om du inte är medlem i vår församling, så är du extra välkommen!