Cykla till Bangladesh

Publicerat 

Välkommen till en helg då vi uppmärksammar Diakonias arbete i världen!

Lördag 11/5 13.00-16.00 Gemenskapsdag då vi uppmärksammar Diakonias arbete med kvinnors och flickors rättigheter genom kampanjen: Cykelansiktet. Cykelansiktet är namnet på Diakonias vårkampanj. Genom kampanjen vill de skapa en mindre orimlig och mer jämnställd värld. I Bangladesh stödjer de ett projekt där tjejer får lära sig cykla och lära sig om jämnställdhet.

Under eftermiddagen kan man gå en kort tipspromenad eller vara med på ett cykelkaos (en form av cykelorientering) som scouterna anordnar. Scouterna står dessutom för servering. Det blir information om cykelansiktet.

Söndag 12/5 kl 10.00 Gudstjänst då vi får besök av Diakonias generalsekreterare Georg Andrén. Georg informerar även vid kyrkkaffet om Diakonias arbete.

Varmt välkommen!