Inför söndag

Publicerat 

Varmt välkommen på gudstjänst i Rosengårdskyrkan söndag 19 maj kl 10.00. Det är femte söndagen i påsktiden och temat för gudstjänsten är ”Att växa i tro”. Sara Sjölander predikar om det viktigaste budet, att älska varandra i handling och sanning.

Malin Artéus och Christer Sörliden leder musiken. Ingegerd Ågårdh leder gudstjänsten.

Texterna för dagen är:

Hos 14:5-9
1 Joh 3:18-24
Joh 15:10-17
Ps 98:1-8

Efter gudstjänsten är det som vanligt fortsatt gemenskap runt kaffeborden.

Varmt välkommen!