Med anledning av coronaviruset.

Publicerat 

Idag, den 18 mars, har vi skickat ut ett brev till medlemmar i församlingen. För dem som inte har mail kommer brevet om några dagar via posten. Vi vill också kortfattat informera här om hur vi arbetar framöver. Mycket förändras på kort tid och det är därför svårt att ge information om hur det kommer att se ut framöver. Men vi vill löpande informera så gott det går om det som finns inom vår vetskap. Men just eftersom saker kan ändras fort är det också av vikt att vi hjälps åt. Sprid vidare information så att andra också får veta (sprid dock bara sådant som du vet kommer från en säker källa).

Vi fattar hela tiden beslut kring vad i vår verksamhet som vi fortsätter med och vad vi sätter på paus. Vi går på myndigheternas riktlinjer och försöker riskbedöma i vår verksamhet.

  • Vi kommer tills vidare fortsätta fira gudstjänst, söndagar kl 10. Gudstjänsten är en plats där vi får komma tillsammans och påminnas om den gemenskap vi har i Gud, att han trofast och finns hos oss även i de tider då allt annat stormar. Kom ihåg att vi tror på en Gud som kan stilla stormar! Men ha myndigheternas riktlinjer i åtanke, kom bara om du är fri från symptom på luftvägsinfektion och inte tillhör en riskgrupp.
  • RPG har informerat om att all verksamhet som ligger under deras paraply ställer in under våren. Ifrån Equmeniakyrkan har vi fått information om att alla regionala och nationella arrangemang är inställda fram till den 30 april.
  • Vi kommer i nästa vecka ta beslut kring de aktiviteter som är planerade då.

Om du inte har möjlighet att besöka en gudstjänst så sänder SVT gudstjänst varje söndag, det finns också ett stort utbud av gudstjänster på youtube. Ta chansen att besöka ett annat sammanhang – om än virtuellt. Via vår facebooksida, som en del av er har möjlighet att följa, lägger vi upp tankar, länkar till texter och kanske en och annan sång. Dela det gärna vidare. Passa också på att läsa Bibeln. Eller någon bok som väntat länge i bokhyllan. Och framförallt, ta tid med Gud i bön.

I tider av oro är det viktigt att vi har omsorg om varandra. Vi får öva på att vara församling på ett annat sätt än vad vi är vana vid, kanske kan vi hitta nya vägar som gör att vår gemenskap faktiskt växer och blir djupare. Vi vill också försöka fånga upp de i vår gemenskap som behöver extra stöd och hjälp. Vi kanske inte kan träffas men vi kan ändå finnas för varandra på andra sätt, var kreativ och uppfinningsrik. Om du är ung och frisk, ta dig en funderare på vilka i din omgivning som kan behöva hjälp och tänk gärna lite utanför din vanliga krets av människor.

Om du känner oro och behöver någon att prata med så tveka inte att ta kontakt med oss. Pastor Sara finns tillgänglig på telefon under kontorstider. Om det inte är möjligt att träffas så är det fortfarande möjligt att samtala över telefon eller via videotelefoni.

Till sist. Även om råden kan tyckas simpla och självklara

  • Tvätta händerna ofta och länge.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Var hemma när du är sjuk.
  • Om du tillhör riskgrupp – begränsa dina sociala kontakter. Be någon om hjälp.
  • Hjälp dem som behöver hjälp.
  • Visa omsorg

Gud välsigne dig.