Gudstjänst i karantän

Publicerat 

På grund av rådande omständigheter firar vi inte gudstjänst tillsammans i kyrkan. Vi sänder gudstjänst live via Facebook.

Om du önskar förbön så är du välkommen att höra av dig till Pastor Sara sara@rosengardskyrkan.se så tänder vi ett ljus för dig kommande söndag och på vår tisdagsbön med personalen.

Tankar från söndagen den 22 mars

Vad gör vi när allt runtomkring oss vacklar? När vi inte längre känner igen oss i vår värld? När den ena rösten säger en sak och den andra rösten något annat. Hur ska vi hålla vår riktning? Hur ska vi undvika att förlora oss själva? Hur ska vi undvika att förlora vår tro?

”Ni har lärt känna Jesus, lev då i honom” skriver författaren till Kolosserbrevet. Det är inte ett andligt råd i första hand. Det är ett praktiskt råd som grundar sig i att veta vem Jesus är genom att att sett hur han lever, känna honom och att leva som han levde. Jesus kom för att tjäna mänskligheten genom att ge sitt liv för den och han visade genom det hur vi ska leva.

När tillvaron vacklar är det vår uppgift att tjäna varandra. Visa omsorg om varandra. Sprida hopp. Visa på ljuset. (Det innebär inte att vi ska vara oansvariga, vi ska självklart följa de råd myndigheter och experter ger oss.) Det finns ingen annan väg än tjänandets väg som är kärlekens väg. Bara genom att följa den kan vi bevaras i oss själva och hos Gud. Och vi kan lita på att Gud alltid går vid vår sida, i detta livet och det kommande.

”Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.” Psaltaren 121

Bön i Coronavirustider, formulerad utifrån Jesaja 35

Gud, du som ger styrka åt  kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän.

Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.

Heliga Ande, kom med kraft och  tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också –  förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.

Amen.

Karantänkollekt

Vi är tacksamma för alla som varje vecka ger av sin tid och sina pengar till Rosengårdskyrkan och det arbete vi ägnar oss åt. När vi nu under en tid inte kan fira våra gudstjänster tillsammans på samma som vi brukar och då många inte har möjlighet att komma till kyrkan, men behovet av ett fortsatt givande är stort, vill vi uppmuntra till Karantänkollekt

Så, stöd gärna vårt arbete genom att swisha en gåva till 123 267 11 70 – eller ännu hellre, passa på att ta tillfället i akt att lägga in en stående månadsöverföring via din internetbank, till bankgiro 185-70 44.

Herren välsignar dig och bevarar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Amen.