Publicerat 

Alternativ mall – Barn och unga

Barn och unga

Aasdfkj askdjf asf aspdfj asdfjasfjaef sa df sdf sdjf sdf dsf sa djfis adifsi djf sdjfsdjf is jdf sd sj sf sidjfsjdf s.

s ajdfs djfs dfas djfsjdfsdf sdjf sdfs f sjdfsjdfsdfjsdjf sdjfsjf sjdfsfjsjdfsdf s sdjafsdsdjsajf swaef iaef f f aiasidjf iasdf aijsd fiajsd fiajsd fij asdijf asjd fijas dfj asoidjf oiasjdf oiasj foija woiejf aiwjef ipajws fepja wsepojf apoisejf pasojef paosjef 

oaw epfj apwoiejf paoiwje fpaiwje fpjawpefowsejf powe fpowsef 

Barngrupper asdjf ijsad fi i piasd fpi uj apoiweu fpi pisdaf poiajef pijwe fpija epf j pioj

Mer om barngrupper

Tonår asodjfh oasdofi osaidf oijsad foi soif oiwaej oiajwe foija efj wiaejf ijef pij epfj pejf

Mer om tonår

Rockskola oiasdf ias dfi saidf aispdf iasjdf ipajsd fpijasd pfij aspdif äpaisjdf äpaisjdf

Mer om rockskolan

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia