Bön och fasta 2022

Onsdagen den 2 mars börjar perioden som i det kristna året kallas påskfastan. Vi inleder fasteperioden med en nattvardsandakt i kyrkan kl 18.30 på onsdagskvällen.

Ta emot den här perioden som en gåva då du får möjlighet att fördjupa din relation med Gud. Som hjälp finns en plan för bibelläsning.

Equmeniakyrkan erbjuder även möjlighet till klimatfasta. https://klimatfasta.nu