From Uncategorized

Sara är vår nya pastor

Publicerat 

Vi har glädjen att hälsa Sara Sjölander välkommen till vår församling, efter ett enhälligt ja på senaste församlingsmötet. Sara kommer att börja tjänsten som församlingsföreståndare den 24 september men redan den 23 september välkomnas hon i gudstjänsten. I skrivande stund hoppas vi att Malin Olofsson tackar ja till tjänsten som ungdomsledare i Equmenia. Malin kommer i …

Read more

Sista gudstjänsten på Örestrand firad

Publicerat 

När Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan lagts till handlingarna och Region Syd av Equmeniakyrkan trätt till, fick Örestrand vid Strandbaden några års respit i väntan på dess framtida öde. Gården fick tills vidare en delvis annan verksamhet med bland annat HVB-boende för ensamkommande flyktingpojkar. Nu är det klart – från 1 september övergick Örestrand …

Read more