Covid -19

För att minska spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att arrangörer av offentliga sammankomster där fler än 100 deltagare förväntas deltaga endera ska kontrollera covidpass vid entré eller vidta åtgärder för att minska smittspridning.

Vi har beslutat att huvudregeln vid våra sammankomster är att vi ej samlar fler än 100 personer, därmed gäller ej ovanstående regler för merparten av våra samlingar.

Undantaget från detta är julkonserten den 19 december kl 17. Då kommer vi att använda oss av covidpass. Du behöver då ett giltigt covidpass och legitimation för att komma in. Covidpass beställs via e-hälsomyndigheten och kan fås såväl digitalt som på blankett.

Att smittspridningen ökar i samhället återigen är allvarligt och vi behöver alla ta vårt ansvar för att minska spridningen. Vi ber dig därför stanna hemma och fira gudstjänst digitalt om du har symptom, håll god handhygien och vaccinera dig gärna, om du kan. I kyrkan försöker vi hjälpas åt att hålla fysiskt avstånd, både i foajé och vid kyrkkaffe. Vi hälsar inte i hand men gärna med Guds frid.

Vi håller oss uppdaterade kring förändringar i råd och restriktioner och kommer fortlöpande att ändra våra rutiner efter myndigheters beslut.

Om du känner oro och önskar någon att samtala med eller om du har frågor kring vår hantering av restriktionerna är du välkommen att höra av dig till sara@rosengardskyrkan.se