Diakoni

Diakoni handlar om att omsätta evangeliet om Jesus Kristus i handling och att förmedla Guds kärlek i praktisk omsorg om medmänniskan.

Diakoni är kyrkan i samhället och i vardagen, det handlar om möten mellan människor och det handlar om att vi som människor finns till för varandra.

Nedan kan du läsa mer om vår verksamhet:

BESÖKSSGRUPPEN. Då och då är det svårt att ta sig till kyrkan, eller svårt att ta sig någonstans överhuvudtaget. Då kan det vara välkommet med ett besök. Vår besöksgrupp består av frivilliga som har tagit på sig uppgiften att besöka dig. Varmt välkommen att kontakta oss via Sara Sjölander.

SJUKHUSKYRKAN. Sjukhuskyrkans arbete är ett ekumeniskt arbete mellan Svenska kyrkan och de frikyrkliga samfunden. I Helsingborg består arbetslaget av två präster, diakon, musiker och frikyrkopastor Lena Klasson. Samarbetet fungerar med respekt för de olika traditioner, som de företräder. I arbetet ingår också beredskapstjänstgöring, vilket innebär att en av dem alltid finns i tjänst på kvällar och helger. Läs mer på Sjukhuskyrkans webbplats.

CAFÉ RIA. Verksamheten inom Café Ria i Helsingborg bygger på övertygelsen att varje människa har inneboende resurser till förändring av sitt liv. Den kristna tron lär att varje människa har ett ansvar för sina beslut och att förändring är möjlig även där det ser omöjligt ut. Verksamheten inom RIA är ekumenisk vilket betyder att flera kyrkor i Helsingborg gemensamt arbetar med RIA. Besök gärna Café Rias Facebooksida.