Efesierbrevet

Se vilket hopp — vi läser Bibeln tillsammans

Under 2024 läser vi tillsammans med Equmeniakyrkan i hela Sverige Efesierbrevet. I våra kyrkor finns andaktsböcker som kan läsas på egen hand men också användas i smågrupper. Det finns även en bibelläsningsplan, och Efesesierbrevet utskrivet så som det en gång var, utan rubriker och versnummer – fast givetvis på svenska så att vi alla kan läsa. Predikningar och annan undervisning kommer, från 28 januari och framåt, också ha sin utgångspunkt i Efesierbrevet. Detta för att den Heliga Anden genom Ordet ska forma oss, ge oss mod och utmana oss att alltmer bli människor som förstår och sprider det hopp vi har, och som med glädje delar vår tro med andra.

Bibelläsningsplan

Mer om Efesierbrevet på Equmeniakyrkans hemsida