Gudstjänst

En gudstjänst handlar om att få möta Gud på ett sätt som förvandlar oss och att ha gemenskap med varandra.

Gudstjänsten är Rosengårdskyrkans centrala mötesplats, där vi möts inför Gud tillsammans med varandra.

Våren 2023 firar vi söndagsgudstjänst tillsammans med Slottshagskyrkans församling. I januari, februari och mars firar vi gudstjänst på söndagar kl 11 i Slottshagskyrkan. I april, maj och juni firar vi gudstjänst kl 10 i Rosengårdskyrkan.

Se gärna i vår kalender för att läsa mer om varje gudstjänst. Efter söndagsgudstjänsten samlas vi runt kaffeborden för fortsatt gemenskap och delande av liv.

Vi firar även en enkel veckomässa på torsdagar. Januari till mars i Rosengårdskyrkan och april till juni i Slottshagskyrkan.

Gudstjänsten är öppen för alla som vill dela gemenskap med andra och med Gud.