Gudstjänst

En gudstjänst handlar om att få möta Gud på ett sätt som förvandlar oss och att ha gemenskap med varandra.

Gudstjänsten är Rosengårdskyrkans centrala mötesplats, där vi möts inför Gud tillsammans med varandra.

Vi firar gudstjänst de flesta söndagar klockan 10.00. Se gärna i vår kalender så får du veta mer om varje gudstjänst. Efter gudstjänsten samlas vi runt kaffeborden för fortsatt gemenskap och delande av liv.

Gudstjänsten är öppen för alla som vill dela gemenskap med andra och med Gud.