Sara är vår nya pastor

Vi har glädjen att hälsa Sara Sjölander välkommen till vår församling, efter ett enhälligt ja på senaste församlingsmötet.

Sara kommer att börja tjänsten som församlingsföreståndare den 24 september men redan den 23 september välkomnas hon i gudstjänsten.

I skrivande stund hoppas vi att Malin Olofsson tackar ja till tjänsten som ungdomsledare i Equmenia. Malin kommer i så fall att börja hos oss den 1 september och välkomnas även hon den 23 september.

Det kommer att bli en spännande höst! Be för våra nyanställda och för församlingen.

Christina Melin